NEWS UPDATE :  
SMA ISLAM AL AZHAR 15 SEMARANG

Berita

POLLING

Dari mana anda tahu SMA Islam Al Azhar 15 ?

  a. Kakaknya sekolah disini
  b. Dari teman
  c. Dari media sosial seperti Website, FB, dll
  d. Spanduk, leaflet, brosur
  e. Mengamati langsung

  Hasil Polling

Alumni Angkatan II diterima di PTN Favorit

Alhamdulillah, rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena alumni SMA Islam Al Azhar 15 Semarang angkatan II berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri Favorit.

Lanjutkan perjuangan mulia kalian Nak. Semoga langkah kalian dalam menuntut ilmu selalu dalam naungan ridha-Nya.

Teruslah istiqamah dalam belajar, pantang menyerahlah dalam menghadapi persoalan, dan bulatkanlah tekad untuk senantiasa mengembangkan kemampuan sebagai bekal menghadapi masa yang akan datang. 

Salam Be SMART Go

Salam semangat